Indhold

Dette afsnit handler om momsregistrering af virksomheder. Se ML §§ 47-51.

Afsnittet indeholder:

  • Registrering af virksomheder med leverancer ML § 47 (D.A.14.1)
  • Fritagelse for registrering ML § 48 (D.A.14.2)
  • Valgfri registrering ML § 49 (D.A.14.3)
  • Øvrige registreringer af virksomheder ML §§ 50 - 50 c (D.A.14.4)
  • Frivillig registrering ML § 51 (D.A.14.5)
  • Afmeldelse fra registrering og tilbagebetaling af tidligere udbetalt negativ moms (D.A.14.6).

Se også

  • A.B.4.2.1.3 om angivelse og betaling ved lejlighedsvis registrering
  • D.A.5.20.5 om frivillig registrering for levering af investeringsguld (ML § 51 a)
  • D.A.16.3.5.3 om tildeling af momsnummer i forbindelse med Moms One Stop Shop-ordningerne.