åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "D.A.13 Betalingspligtige personer" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit handler om hvem, der over for SKAT har pligt til at betale og hæfte for betalingen af momsen for en given transaktion med varer eller ydelser. Se ML §§ 46 og 46 a.

Afsnittet indeholder: