åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "D.A.13 Betalingspligtige personer" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit handler om hvem, der over for Skatteforvaltningen har pligt til at betale og hæfte for betalingen af momsen for en given transaktion med varer eller ydelser. Se ML §§ 46 og 46 a.

Afsnittet indeholder:

 • Lovgrundlag (D.A.13.1)
 • Leverancer ML § 46, stk. 1-3 (D.A.13.2)
 • Erhvervelser ML § 46, stk. 4 (D.A.13.3)
 • Told- og afgiftsoplag ML § 46, stk. 5 (D.A.13.4)
 • Import ML § 46, stk. 6 (D.A.13.5)
 • Fakturering med moms ML § 46, stk. 7 (D.A.13.6)
 • Fiskal repræsentants solidariske hæftelse ML § 46, stk. 8 (D.A.13.7)
 • Fællesregistrerede virksomheders solidariske hæftelse ML § 46, stk. 9 (D.A.13.8)
 • Solidarisk hæftelse i momskarrusel og kædesvig ML § 46, stk. 10 og 11 (D.A.13.9)
 • Solidarisk hæftelse ved kontant betaling ML § 46, stk. 12-14 (D.A.13.10)
 • Omvendt betalingspligt som obligatorisk princip ML § 46 a (D.A.13.11)
 • Betalingspligt ved tvangsauktionssalg (D.A.13.12).