Indhold

Dette afsnit handler om momsgodtgørelse efter ML § 45 samt om de nærmere administrative regler for ansøgning om godtgørelse af dansk moms eller af moms, der er betalt i andre EU-lande.

Afsnittet indeholder: