åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "D.A.11 Fradrag" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om fradrag for moms (købsmoms) i ML §§ 37-42 og om regulering af momsfradrag i ML §§ 43, 44 og 37, stk. 3 og 4. Reglerne om fradrag og regulering af fradrag har baggrund i momssystemdirektivets artikel 167-192.

Afsnittet indeholder:

 • Generelle betingelser for fradragsret (D.A.11.1)
 • Tidspunktet for fradragsrettens indtræden (D.A.11.2)
 • Fuld fradragsret (D.A.11.3)
 • Delvis fradragsret (D.A.11.4)
 • Særlige fradragsregler for naturalaflønning, underholdning, restaurationsydelser, repræsentation, gaver og hotelovernatning ML § 42 (D.A.11.5)
 • Køretøjer (D.A.11.6)
 • Regulering af fradrag (D.A.11.7).

Se også

Se også afsnit

 • D.A.3 Momspligtige personer
 • D.A.4 Momspligtige transaktioner
 • D.A.5 Momsfritagelser uden fradragsret
 • D.A.10 Momsfritagelser med fradragsret.