Indhold

Afsnittet handler om momssatsens størrelse, både nu og tidligere. Se ML § 33.

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag
  • Tidligere momssatser.

Lovgrundlag

ML § 33 har følgende ordlyd:

"Afgiften udgør 25 pct. af afgiftsgrundlaget."

Momssystemdirektivets artikel 96 har følgende ordlyd:

"Medlemsstaterne anvender en normalsats for momsen, som fastsættes af hver enkelt medlemsstat som en procentsats af afgiftsgrundlaget, og som er ens for levering af varer og for levering af ydelser."

Bemærk

  • Når momsen udgør 25 pct. af afgiftsgrundlaget, svarer det til, at momsen udgør 20 pct. af prisen inkl. moms.
  • Momssatsen er ens for alle varer og ydelser, der er omfattet af momspligten. En række varer og ydelser kan dog leveres med 0-momssats. Se afsnit D.A.10 om Momsfritagelser med fradragsret.

Se også

Se også afsnit D.A.8.1 om momsgrundlaget, der bl.a. beskriver, hvilke beløb, der skal lægges til grund ved beregningen af moms.

Tidligere momssatser

Momssatsen er ændret flere gange siden momsloven trådte i kraft i 1967.

De tal, der nedenfor er anført i parentes, angiver den procentdel, som momsen udgør af beløbet inkl. moms:

01.01.92 -

25 pct.

(20 pct.)

30.06.80 - 31.12.91

22 pct.

(18,03 pct.)

01.10.78 - 29.06.80

20,25 pct.

(16,84 pct.)

02.10.77 - 30.09.78

18 pct.

(15,25 pct.)

01.03.76 - 01.10.77

15 pct.

(13,04 pct.)

29.09.75 - 29.02.76*)

9,25 pct.

(8,47 pct.)

29.06.70 - 28.09.75

15 pct.

(13,04 pct.)

01.04.68 - 28.06.70

12,5 pct.

(11,11 pct.)

03.07.67 - 31.03.68

10 pct.

(9,09 pct.)

*) Den midlertidige nedsættelse af momssatsen omfattede ikke følgende varer og ydelser, der fortsat var belagt med en momssats på 15 pct.: Salg og udlejning af motorkøretøjer, el, telefon, telegraf og lign. samt radio- og fjernsynsudsendelser.