åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "D.A.6 Stedet for momspligtige transaktioner" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om leveringsstedet for momspligtige transaktioner. Formålet med leveringsstedsreglerne er at fastlægge det momsmæssige beskatningssted, dvs. hvilket land der kan opkræve moms af en momspligtig transaktion. Reglerne skal bl.a. sikre, at der ikke sker dobbelt opkrævning af moms, og at alle momspligtige transaktioner i EU bliver beskattet.

Reglerne i momsloven beskriver, hvornår Danmark har retten til at opkræve moms. Reglerne er opdelt i regler om leveringsstedet for leverancer af varer og ydelser (ML §§ 14-21 d) og regler om stedet for erhvervelse af varer (ML § 22). De fælles EU-retlige regler findes i momssystemdirektivets artikel 31-59 b.

Afsnittet indeholder:

Se også

Se også:

  • Momspligtige personer (D.A.3.)
  • Momspligtige transaktioner (D.A.4)
  • Momsfritagelser med fradragsret (D.A.10).