åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "D.A.3 Momspligtige personer" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit handler om, hvilke personer der anses for momspligtige personer (afgiftspligtige personer).

Afsnittet indeholder:

  • Momspligtige personer ML § 3, stk. 1 (D.A.3.1)
  • Andre momspligtige personer ML § 3, stk. 2, nr. 1-3 (D.A.3.2)
  • Fællesregistrering og delregistrering (D.A.3.3)
  • Misbrug (D.A.3.4).