Indhold

Afsnittet giver en definition af henholdsvis det danske momsområde og EU's momsområde.

Afsnittet er opdelt i følgende underafsnit:

  • Det danske momsområde § 2, stk. 1, (D.A.2.1)
  • EU's momsområde § 2, stk. 2, (D.A.2.2).