Pr. 1. januar 2003 blev der indført bestemmelser om skærpede bøder for visse overtrædelse af regnskabs- og fakturaregler i de tilfælde, hvor det samtidig ikke er muligt at konstatere, om der er betalt afgift efter bestemmelserne i:

 • lov om afgift af mineralvand,
 • lov om afgift af chokolade og sukkervarer,
 • lov om afgift af øl og vin,
 • lov om afgift af spiritus,
 • lov om tobaksafgifter og
 • lov om afgift af emballage.
 • Se lov nr. 1059 af 17. december 2002.

  Disse bøder kaldes i daglig tale "kiosk-bøder".

  SKAT kan ikke indgå afdragsordninger vedrørende vedtagne eller idømte "kiosk-bøder" for igangværende virksomheder. Se SKM2006.501.SKAT

  Hvis en vedtaget eller idømt bøde ikke betales straks, skal bøden overgives til inddrivelse.

  Inddrivelse

  Virksomheden skal straks tilsiges til en udlægsforretning.

  Hvis udlægsforretningen ikke afværges ved fuld betaling, skal der foretages udlæg i virksomhedens aktiver til sikkerhed for bøden mv. eller i virksomhedens kassebeholdning under iagttagelse af bestemmelsen i retsplejelovens § 509, stk. 3.

  Et foretaget udlæg skal effektivt følges op med afhentning og tvangsrealisation, medmindre sådanne skridt afværges ved fuld betaling af bøden mv.

  I særlige tilfælde vil der kunne indgås kortvarige afdragsordninger vedrørende betaling af en vedtaget eller idømt bøde. Dette kan for eksempel være tilfældet, hvor den pågældende, efter at der er gennemført kontrol og evt. sket beslaglæggelse af varer, har lukket sin virksomhed og afmeldt den fra registrering hos SKAT.