Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for afdragssatser på basis af tabeltrækket efter inddrivelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 1.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Aktuelle satser
 • Se også
  Afsnit I.1.1.3.2 Indkomstbegrebet om, hvordan RIM opgør den årlige indkomst, hvor RIM finder indkomstoplysningerne - og hvilke oplysninger RIM benytter.

  Regel

  RIM fastsætter det beløb, som skyldneren skal afdrage årligt med udgangspunkt i tabeltrækket.

  Hvis en skyldners nettoindkomst ikke overstiger den fastsatte nedre nettoindkomstgrænse, kan der som hovedregel ikke foretages inddrivelse overfor en skyldner, hverken i form af en afdragsordning eller en lønindeholdelse.

  RIM regulerer hvert år pr. 1. januar beløbsgrænserne for nettoindkomstintervallet. Se inddrivelsesbekendtgørelsens § 42.

  Det månedlige beløb, som skyldneren skal afdrage, svarer til det fastsatte årlige afdragsbeløb delt med 12 og afrundet nedad til nærmeste hele eller halve hundrede. Se inddrivelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 2.

  Når afdragsordningen er fastsat efter inddrivelsesbekendtgørelsen § 5, stk. 1, anses skyldneren normalt for at have overladt et rimeligt rådighedsbeløb til sig og sin familie. Se inddrivelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 3.

  Aktuelle satser

  Dette skema giver et overblik over de aktuelle satser for 2011. Se SKM2010.724.SKAT

  Ikke forsørgerpligt over for børn

     

  Forsørgerpligt over for børn

  Afdragsprocent

   Indkomstinterval per år

  Afdragsprocent

  5 %

  101.000

  125.949

  0 %

  6 %

  125.950

  133.079

  4 %

  7 %

  133.080

  140.209

  4 %

  8 %

  140.210

  147.339

  4 %

  9 %

  147.340

  154.469

  4 %

  10 %

  154.470

  161.589

  5 %

  11 %

  161.590

  168.729

  6 %

  12 %

  168.730

  175.849

  7 %

  13 %

  175.850

  182.989

  8 %

  14 %

  182.990

  190.099

  9 %

  15 %

  190.100

  197.239

  10 %

  16 %

  197.240

  204.369

  11 %

  17 %

  204.370

  211.499

  12 %

  18 %

  211.500

  218.629

  13 %

  19 %

  218.630

  225.749

  14 %

  20 %

  225.750

  232.879

  15 %

  21 %

  232.880

  240.009

  16 %

  22 %

  240.010

  247.139

  17 %

  23 %

  247.140

  254.279

  18 %

  24 %

  254.280

  261.389

  19 %

  25 %

  261.390

  268.529

  20 %

  26 %

  268.530

  275.649

  21 %

  27 %

  275.650

  282.789

  22 %

  28 %

  282.790

  289.909

  23 %

  29 %

  289.910

  297.039

  24 %

  30 %

  297.040

  304.169

  25 %

  30 %

  304.170

  311.299

  26 %

  30 %

  311.300

  318.429

  28 %

  30 %

  318.430

  325.559

  29 %

  30 %

  325.560

  og derover

  30 %

  Udgifter til offentlige transportmidler kan for 2011 fradrages ud over 670 kr. Jf. inddrivelsesbekendtgørelsens § 14, stk. 4, nr. 3.

  Rådighedsbeløb

  De fastsatte rådighedsbeløb udgør

  • 1.500 kr. om måneden for børn indtil det fyldte 2. år

  • 1.920 kr. om måneden for børn fra og med det fyldte 2. år og indtil det fyldte 7. år

  • 2.750 kr. om måneden for børn fra og med det fyldte 7. år og indtil det fyldte 18. år.

   Se inddrivelsesbekendtgørelsens § 16, stk. 3, nr. 4

   Det fastsatte rådighedsbeløb udgør 5.480 kr. om måneden. Har skyldneren en ægtefælle eller samlever, forhøjes rådighedsbeløbet med 3.820 kr. Se inddrivelsesbekendtgørelsens § 21.

   Bemærk
   Når der afdragsfastsættes skal man være opmærksom på, at hvis forældrene ikke er samlevende, så er det den forælder, der får udbetalt (børnefamilieydelsen) nu børne- og ungeydelsen, som bliver anset for forsørger. Se inddrivelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 6.

   Se også
   Afsnit I.1.1.3.4 Betalingsevnevurdering efter inddrivelsesbekendtgørelsens§ 5, stk. 6, der beskriver, hvilke særlige forhold, der kan medføre, at RIM kan fastsætte en afdragsordning selv om skyldnerens indtægt ligger under tabellens nedre grænse.