Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for beskatningen af medarbejdere, som kan benytte arbejdsgiverens faciliteter.

Se også

  • Løsøre til rådighed (C.A.5.9).

Fri benyttelse af værksted m.v.

Ansattes fordel ved at kunne benytte arbejdsgiverens værksted og værktøj i fritiden beskattes efter praksis ikke.

Ansattes lån af arbejdsgiverens lokaler i fritiden, f.eks. en lærer, der låner lærerværelset til en privat fest, eller en mekaniker, som låner et værksted i fritiden, beskattes således ikke. Se bemærkningerne til lovforslag nr. 56 af 11. november 2015, pkt. 3.6.1. Beskrivelsen af praksis ses ikke at omfatte tilfælde, hvor lokalerne indgår i en virksomhed, hvor andre skal betale en fastsat pris for brug heraf.