åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.A.5.1.7 Lønomlægning" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om lønomlægning. Afsnittet indeholder:

  • Grundlæggende om lønomlægning (C.A.5.1.7.1)
  • Om betingelse 1 - civilretlig gyldighed (C.A.5.1.7.2)
  • Om betingelse 2 - kun fremadrettede ordninger (C.A.5.1.7.3)
  • Om betingelse 3 - reel ændring af lønnens sammensætning (C.A.5.1.7.4).