åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.A.5.1 Generelle regler for og værdiansættelse af personalegoder" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver de generelle regler for beskatning og værdiansættelse af personalegoder.

Afsnittet indeholder:

  • Regler for personalegoder (C.A.5.1.1)
  • Værdiansættelse af personalegoder (C.A.5.1.2)
  • Bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede personalegoder(C.A.5.1.3)
  • Bagatelgrænsen for mindre personalegoder (C.A.5.1.4
  • Personaleplejefritagelsen (C.A.5.1.5)
  • Rabat på virksomhedens egne produkter (C.A.5.1.6)
  • Lønomlægning (C.A.5.1.7).