Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for strafferetlig forældelse. Hvis der er indtrådt forældelse, skal der ikke rejses en straffesag, da retsvirkningen af forældelse er frifindelse.

Afsnittet indeholder