åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.C.3.2 Betingelser for strafansvar" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit gennemgår de betingelser, der skal være opfyldt for, at person kan findes skyldig i en strafbar overtrædelse.

Afsnittet indeholder:

Betingelserne opdeles i objektive og subjektive ansvarsbetingelser.

De objektive betingelser, der bliver beskrevet, er

  • gerningsbeskrivelsen i en straffebestemmelse. Bestemmelserne i told, skatte- og afgiftslovgivningen, som beskriver hvilke handlinger eller undladelser, der er strafbare, er således objektive. Se afsnit A.C.3.2.1.1 - A.C.3.2.1.12.
  • strafophørsgrunde, fx forældelse. Se afsnit A.C.3.2.2.

De subjektive betingelser er knyttet til gerningsmanden og omfatter

  • ansvarssubjekter og subjektive straffrihedsgrunde. Se afsnit A.C.3.2.3.
  • tilregnelse i form af forsæt eller uagtsomhed. Se afsnit A.C.3.2.4.

I de følgende afsnit gennemgås straffebestemmelserne i skatte- og afgiftslovgivningen. Se afsnit A.C.3.2.1.2 - A.C.3.2.1.12.

I et særligt afsnit gennemgås de supplerende bestemmelser i straffelovens specielle del, § 289 m.fl. Se afsnit A.C.3.2.1.13.

De andre både objektive og subjektive betingelser reguleres af straffelovens almindelige del, som finder anvendelse på alle strafbare forhold. Se afsnit A.C.3.2.2, A.C.3.2.3 og A.C.3.2.4.

Se også

Se også afsnit A.C.3.5 Sanktioner.