Dato for udgivelse
10 nov 2010 14:58
SKM-nummer
SKM2010.720.SKAT
Myndighed
Skatteministeriet
Sagsnummer
2009-354-0067
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Fradrag og afskrivninger
Emneord
teknikerfradrag, ophævelse
Resumé

Teknikerfradraget ophæves med virkning fra 1. januar 2011

Reference(r)

Statsskatteloven § 6, stk. 1, litra a,

Henvisning

Ligningsvejledningen 2010-2 D.B.3.1

Med virkning fra 1. januar 2011 ophæves hermed:

Fradrag for forøgede leveomkostninger (teknikerfradraget)

Teknikerfradraget er beskrevet i Ligningsvejledningen 2010-2 afsnit D.B.3.1.

Teknikerfradraget gives til personer, som udstationeres i Danmark for en kortere periode. Den pågældende skal aflønnes direkte af sin udenlandske arbejdsgiver. Teknikerfradraget udgør årligt 8.000 kr. + 5 pct. af bruttolønnen, dog højst 25 pct. af bruttolønnen. Fradraget kan gives i en periode på op til to år.

Der er tale om en ligningsmæssig anvisning, som kan ophæves administrativt.