åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Med virkning 1. januar 2011 har Skatteministeren ophævet den hidtidige ligningsmæssige anvisning om fradrag for forøgede leveomkostninger (teknikerfradraget). SKM2010.720.SKAT