Dato for udgivelse
18 Oct 2010 11:05
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
18 Oct 2010 11:05
SKM-nummer
SKM2010.653.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
2010-251-0320
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Motorkøretøjer
Emneord
Gulpladebiler, kørsel hjem-arbejde, specialindrettet køretøj, svinkeærinder, særlig vagtordning, naturgasdistribution
Resumé
Praksis for kørsel i specialindrettede vare og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på ikke over 4 ton, hvor der er fratrukket fuld moms ved anskaffelsen, ændres således at svinkeærinder hjem-ærinde-hjem bliver omfattet af reglen om svinkeærinder på op til 1.000 km/år, når kørslen sker i forbindelse med naturgasdistributionsselskabernes særlige vagtordninger. Det er en betingelse, at den enkelte vagtperiode er længere end 3 døgn.
Hjemmel
Lovbekendtgørelse nr. 966 af 14/10/2005 (momsloven)
Reference(r)

Momsloven § 37

Henvisning
Momsvejledningen 2010-2 J.1.1.12
Henvisning
Momsvejledningen 2010-2 J.2.1.2
Henvisning
Momsvejledningen 2010-2 J.2.4
Henvisning
Momsvejledningen 2010-2 J.2.4.1

Sammenfatning

Praksis for kørsel i specialindrettede vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på ikke over 4 ton, hvor der er fratrukket fuld moms ved anskaffelsen, er fastlagt i SKM2008.354.SKAT og SKM2009.177.SKAT.

Praksis for kørsel i sådanne specialindrettede køretøjer ændres med virkning fra offentliggørelsen af denne meddelelse, således at svinkeærinder hjem-ærinde-hjem bliver omfattet af reglen om svinkeærinder på op til 1.000 km/år, når kørslen sker i forbindelse med naturgasdistributionsselskabernes særlige vagtordninger. Det er en betingelse, at den enkelte vagtperiode er længere end 3 døgn.

Ændring af momspraksis

Efter praksis kan der i tilknytning til kørsel mellem hjem og arbejde i specialindrettede køretøjer med tilladt totalvægt på ikke over 4 ton, hvor der er fratrukket fuld moms ved anskaffelsen, foretages svinkeærinder på op til 1.000 km/år, som for eksempel aflevere/hente børn eller handle. Små svinkeærinder, der ikke afviger mere end højst et par hundrede meter fra den erhvervsbetingede kørselsrute medregnes ikke til de 1.000 km/år.

Denne praksis udvides, således at svinkeærinder hjem-ærinde-hjem bliver omfattet af reglen om svinkeærinder på op til 1.000 km/år, når kørslen sker i forbindelse med naturgasdistributionsselskabernes særlige vagtordninger. Det er en betingelse, at den enkelte vagtperiode er længere end 3 døgn.

Det er herefter tilladt for vagtpersonalet at køre fra hjemmet til f.eks. forældremøder, fødselsdage, fritidsaktiviteter, købe ind eller andet, som foregår uden for hjemmet, og tilbage til hjemmet.

I naturgasdistributionsselskabernes særlige vagtordninger er det pålagt af og aftalt med myndighederne, at udkaldstiden er 30 minutter i forbindelse med fejl på gaslagrene og gasbehandlingsanlægget og 60 minutter i forbindelse med fejl på forsyningsnettet. Inden for disse tidsrammer skal virksomheden være fremme på et givet hændelsessted.

Praksisændringen omfatter også andre forsyningspligtselskaber, hvor tilsvarende korte udkaldstider er pålagt af og aftalt med myndighederne.  

Tillægsafgift for privat benyttelse (privatbenyttelsesafgift)

Den kørsel, der efter momsreglerne anses for erhvervsmæssig, anses også for erhvervsmæssig i relation til reglerne om betaling af privatbenyttelsesafgift.