Dato for udgivelse
16 Sep 2010 10:05
SKM-nummer
SKM2010.558.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
09-03017
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Renter og gebyrer
Emneord
Fritagelse, renter, erstatning, tab af erhvervsevne, tilbagefordelig
Resumé

En klager, der i 2008 af Arbejdsskadestyrelsen fik tilkendt erstatning for tab af erhvervsevne for hvert af årene 1999 til 2007, tilbagefordelte disse til indkomstårene 1999 - 2007. Klageren kunne ikke få eftergivet renter af for sent betalt skat i de pågældende indkomstår, uanset han ikke havde haft erstatningsbeløbet til rådighed. Restskat, indbetalt i 2008, kunne ikke tilbageføres til indkomstårene 1999 - 2007, da fristen for indbetaling af foreløbig skat for indkomståret 2007 og tidligere år var udløbet.

Reference(r)

Kildeskatteloven § 61
Kildeskatteloven § 62 A

Henvisning

Momsvejledningen 2010-2 A.D.1.2.2.

Henvisning

Processuelle regler på SKATs område 2010-2

Klagen skyldes, at skattecentret ikke har imødekommet klagerens anmodning om fritagelse for betaling af renter for indkomstårene 1999 til 2007.

Landsskatterettens afgørelse

Landsskatteretten stadfæster skattecentrets afgørelse.

Sagens oplysninger

Arbejdsskadestyrelsen tilkendte den 8. juli 2008 klageren yderligere erstatning for tab af erhvervsevne. Som følge heraf udbetalte klagerens forsikringsselskab den 7. august 2008 30.168 kr. for hvert af årene 1999 til 2007.

Klageren fik i alt udbetalt 271.512 kr. med fradrag af 40 % skat på i alt 108.604 kr. for årene 1999 til 2007. Udbetalingen ville blive beskattet i indkomståret 2008.

Klageren foretog den 19. december 2008 indbetaling af foreløbig skat for indkomståret 2008 med 91.382 kr.

Den 13. marts 2009 anmodede klageren om tilbagefordeling af erstatningen til de år, den vedrørte. Klagerens anmodning blev imødekommet, og skattecentret udsendte den 19. juni 2009 forslag til ændring af klagerens skatteansættelser for indkomstårene 1999 til 2008, således at skatteansættelserne for indkomstårene 1999 til 2007 blev forhøjet med 30.168 kr. for hvert af årene, og skatteansættelsen for indkomståret 2008 tilsvarende blev nedsat med 271.512 kr.

Desuden blev indeholdt A-skat for indkomstårene 1999 til 2007 forhøjet med 12.067 kr. for hvert af årene, mens den indeholdte A-skat for indkomståret 2008 tilsvarende blev nedsat med 108.604 kr.

På baggrund heraf blev der udskrevet nye årsopgørelser med følgende skatteopgørelser og fordeling af restskat/overskydende skat:

Indkomståret 1999, årsopgørelse nr. 3, udskrevet den 4. september 2009:

 

"Restskat

1.722,78

 

Procenttillæg 7 % af 1.722,78

120,59

 

Tidligere indregnet overskydende skat

59,00

 

Rente 51 mdr. 0,6 % af (59,04 1.843,37)

582,14

 

Rente 24 mdr. 0,5 % af (59,04 1.843,37)

228,29

 

Rente 33 mdr. 0,6 % af (59,04 1.843,37)

376,68

3.089,48

Afrunding

 

-0,48

Til indbetaling

 

3.089,00"

Indkomståret 2000, årsopgørelse nr. 4, udskrevet den 4. september 2009:

 

"Restskat

1.629,29

 

Procenttillæg 7 % af 1.629,29

114,05

 

Rente 39 mdr. 0,6 % af (1.743,34 - 0,01)

407,94

 

Rente 24 mdr. 0,5 % af (1.743,34 - 0,01)

209,20

 

Rente 33 mdr. 0,6 % af (1.743,34 - 0,01)

345,18

2.705,66

Afrunding

 

-2,66

Til indbetaling

 

2.703,00"

Indkomståret 2001, årsopgørelse nr. 3, udskrevet den 4. september 2009:

 

"Restskat

1.644,81

 

Procenttillæg 7 % af 1.644,81

115,13

 

Rente 27 mdr. 0,6 % af (1.759,94 - 0,49)

285,03

 

Rente 24 mdr. 0,5 % af (1.759,94 - 0,49)

211,13

 

Rente 33 mdr. 0,6 % af (1.759,94 - 0,49)

348,37

2.604,47

Afrunding

 

-0,47

Til indbetaling

 

2.604,00"

Indkomståret 2002, årsopgørelse nr. 2, udskrevet den 4. september 2009:

 

"Overskydende skat

890,05

 

Procentgodtgørelse 2,0 % af 890,05

17,80

 

Tidligere overskydende skat

508,00

 

Rente 15 mdr. 0,6 % af (907,85 - 508,02)

35,98

 

Rente 24 mdr. 0,5 % af (907,85 - 508,02)

47,98

 

Rente 33 mdr. 0,6 % af (907,85 - 508,02)

79,17

562,98

Afrunding

 

-0,98

Til udbetaling

 

562,00"

Indkomståret 2003, årsopgørelse nr. 3, udskrevet den 4. september 2009:

 

"Restskat

80,50

 

Procenttillæg 7 % af 80,50

5,63

 

Tidligere overskydende skat

131,00

 

Rente 3 mdr. 0,6 % af (131,30 86,13)

3,91

 

Rente 24 mdr. 0,5 % af (131,30 86,13)

26,09

 

Rente 33 mdr. 0,6 % af (131,30 86,13)

43,05

290,18

Afrunding

 

-0,18

Til indbetaling

 

290,00"

Indkomståret 2004, årsopgørelse nr. 4, udskrevet den 7. september 2009:

 

"Restskat

549,13

 

Rente 15 mdr. 0,5 % af (826,51 - 549,13)

20,80

 

Rente 33 mdr. 0,6 % af (826,51 - 549,13)

54,92

 

Tidl. modr. af oversk. AM-bidrag/pension til 0 %

826,00

352,59

Afrunding

 

-0,59

Til udbetaling

 

352,00"

Indkomståret 2005, årsopgørelse nr. 5, udskrevet den 7. september 2009:

 

"Overskydende skat

271,03

 

Rente 3 mdr. 0,5 % af (0,29 271,03)

4,07

 

Rente 33 mdr. 0,6 % af (0,29 271,03)

53,72

 

Modregning i restbidrag/pension

1,00

327,82

Afrunding

 

-0,82

Til udbetaling

 

327,00"

Indkomståret 2006, årsopgørelse nr. 4, udskrevet den 7. september 2009:

 

"Overskydende skat

276,67

 

Rente 23 mdr. 0,6 % af (0,72 276,67)

38,28

314,95

Afrunding

 

-0,95

Til udbetaling

 

314,00"

Indkomståret 2007, årsopgørelse nr. 5, udskrevet den 7. september 2009:

 

"Overskydende skat

282,80

 

Rente 12 mdr. 0,6 % af (0,63 282,80)

20,41

 

Modregning i rest AM-bidrag/pension

-2,00

301,21

Afrunding

 

-0,21

Til udbetaling

 

301,00"

Indkomståret 2008, årsopgørelse nr. 3, udskrevet den 19. august 2009:

 

"Overskydende skat

79.968,99

 

Tidligere overskydende skat

-28.380,00

51.588,99

Afrunding

 

-0,99

Til udbetaling

 

51.588,00"

Klageren anmodede den 21. september 2009 SKAT om fritagelse for betaling af renter for indkomstårene 1999 til 2007 med henvisning til, at det ikke var rimeligt, at han skulle betale renter at et beløb, han ikke havde haft til rådighed, og som han ikke havde modtaget renter af.

Klageren klagede endvidere over, at SKAT ikke havde imødekommet hans anmodning om tilbagefordeling af den indbetalte foreløbige skat på 91.382 kr. for indkomståret 2008 på indkomstårene 1999 til 2007.

Skattecentrets afgørelse

Anmodningen om fritagelse for betaling af renter for indkomstårene 1999 til 2007 er ikke imødekommet.

Rente- og procentberegning er foretaget på de enkelte årsopgørelser på baggrund af klagerens anmodning om tilbagefordeling. Reglerne om beregning af renter og procenttillæg fremgår af kildeskattelovens §§ 60 - 64.

Der er ikke fejl i beregningerne i årsopgørelserne.

Foreløbig skat, der er indbetalt efter reglerne i kildeskattelovens § 59, kan ikke tilbagefordeles til tidligere indkomstår. Klagerens erstatning, der blev udbetalt i indkomståret 2008, skulle som udgangspunkt beskattes i dette indkomstår, og indbetaling af foreløbig skat var derfor omfattet af fristerne for indbetaling af foreløbig skat for indkomståret 2008.

Klagerens påstand og argumenter

Klageren har fremsat påstand om fritagelse for betaling af renter for indkomstårene 1999 til 2007.

Det er uforståeligt, at den udbetalte erstatning i nutidskroner kan føres tilbage og derefter blive tilskrevet renter frem til det tidspunkt, hvor de ændrede skatteansættelser foreligger.

Klageren har ikke haft pengene og har ikke fået renter af dem. Det kan derfor ikke være rimeligt, at SKAT skal have renter af pengene.

Det er desuden uforståeligt, at det kun er den af forsikringsselskabet indeholdte A-skat, der kan tilbageføres, mens den af klageren indbetalte foreløbige skat ikke kan. Samtidig er det uforståeligt, at den indbetalte foreløbige skat godt kan anvendes ved modregning af restskatten for indkomståret 2008, men ikke til en tilbagefordeling på de 10 foregående år.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Dagældende bestemmelse i kildeskattelovens § 62 A havde følgende ordlyd:

"§ 62 A. Medfører en ændret årsopgørelse, at der skal betales restskat eller yderligere restskat, gælder reglerne i § 61, stk. 3-6, for betaling af beløbet med tillæg efter § 61, stk. 2. Udskrives den ændrede årsopgørelse efter den 1. oktober i året efter indkomståret, berører ændringen ikke den opkrævning, der sker efter § 61, stk. 5, eller den overførsel, der er sket efter § 61, stk. 3, af den eventuelt tidligere beregnede restskat m.v. Restskat eller yderligere restskat efter 1. pkt. med tillæg efter § 61, stk. 2, forrentes med renten i henhold til § 7, stk. 2, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. med tillæg af 0,4 procentpoint pr. påbegyndt måned fra den 1. oktober i året efter indkomståret og indtil udskrivningsdatoen.

Stk. 2. Medfører en ændret årsopgørelse, at der sker nedsættelse eller bortfald af overskydende skat, der allerede er udbetalt til den skattepligtige, jf. § 62, skal beløbet tilbagebetales tillige med godtgørelse efter § 62, stk. 2. Det samlede beløb efter 1. pkt. forrentes med renten i henhold til § 7, stk. 2, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. med tillæg af 0,4 procentpoint pr. påbegyndt måned fra den 1. oktober i året efter indkomståret og indtil udskrivningsdatoen. Tilbagebetaling sker efter § 61, stk. 4.

Stk. 3. Medfører en ændret årsopgørelse, at den tidligere beregnede restskat nedsættes eller bortfalder, udbetales det beløb, som restskatten er nedsat med, med tillæg efter § 61, stk. 2, til den skattepligtige inden udgangen af den måned, der følger nærmest efter udskrivningsdatoen. Der tilkommer den skattepligtige en rente svarende til renten i henhold til § 7, stk. 2, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. med tillæg af 0,4 procentpoint pr. påbegyndt måned fra den 1. oktober i året efter indkomståret. Inden udbetaling finder sted, modregnes eventuel uforfalden restskat efter § 61, stk. 3-6, og eventuelle restancer af personlig skat med påløbne morarenter og eventuelle uforfaldne bidrag efter lov om en arbejdsmarkedsfond § 15, stk. 1, 1. og 2. pkt. Opkrævning af den resterende, ikke forfaldne del af restskatten sker efter reglerne i § 61, stk. 3-5. Udskrives den ændrede årsopgørelse efter den 1. oktober i året efter indkomståret, berører ændringen ikke den overførsel af restskat m.v. til det følgende år, der er sket efter § 61, stk. 3.

Stk. 4. Medfører en ændret årsopgørelse, at der fremkommer overskydende skat eller yderligere overskydende skat, tilbagebetales beløbet med godtgørelse efter § 62, stk. 2, og eventuelle renter efter § 62, stk. 3, 2. pkt., inden udgangen af den måned, der følger nærmest efter udskrivningsdatoen. Inden tilbagebetaling finder sted, modregnes eventuelle restancer af personlig skat og påløbne morarenter og eventuelle uforfaldne bidrag efter lov om en arbejdsmarkedsfond § 15, stk. 1, 1. og 2. pkt."

Dagældende bestemmelser i kildeskattelovens § 61, stk. 1 og 2, havde følgende ordlyd:

"§ 61. Den skattepligtige skal tilsvare det beløb, hvormed slutskatten med tillæg af eventuel overført restskat m.v. efter stk. 3 og efter fradrag af eventuelt overført beløb efter § 62 C, stk. 2, 2. pkt., måtte overstige de foreløbige skatter, der modregnes efter § 60. Beløbet benævnes »restskat«.

Stk. 2. Ved betaling af restskat skal der tillige betales et statskassen tilfaldende tillæg på 7 pct. af restskatten."

Renter på årsopgørelserne for indkomstårene 1999 til 2007 er korrekt opgjort, herunder beregningen af renter fra 1. oktober i året efter indkomståret. Det er i den forbindelse uden betydning, hvordan restskatten er opstået, idet renteberegningen er knyttet til det indkomstår, hvor skatteansættelsen er ændret, og ikke udbetalingstidspunktet for erstatningen.

Der er derfor med rette pålagt renter på årsopgørelserne for indkomstårene 1999 til 2007.

Det følger af den dagældende bestemmelse i kildeskattelovens § 59, at indbetaling af foreløbig skat skal ske senest den 1. juli i året efter udløbet af indkomståret. På tidspunktet for klagerens indbetaling af foreløbig skat den 19. december 2008 var fristen for indbetaling af foreløbig skat for indkomståret 2007 og tidligere indkomstår således udløbet. Klagerens indbetaling af foreløbig skat kunne derfor ikke tilbageføres til indkomståret 2007 eller tidligere indkomstår.

§ 13, stk. 6, i lov nr. 1333 af 19. december 2008 (inddrivelsesloven) har følgende ordlyd:

"Eftergivelse kan i øvrigt, når sociale eller andre forhold i særlig grad taler derfor, meddeles personer, selskaber, foreninger, selvejende institutioner, fonde el.lign."

Af forarbejderne til bestemmelsen fremgår bl.a. følgende:

"Den nuværende adgang til eftergivelse i tilfælde af myndighedsfejl, force majeure og force majeure lignende forhold foreslås opretholdt. Herudover kan særlige forhold f.eks. også være situationer, hvor det, selvom der ikke foreligger økonomisk trang på grund af sociale forhold eller andre særlige forhold, vil være urimeligt at give afslag på en ansøgning om eftergivelse og dermed opretholde skyldforholdet."

Reguleringen af klagerens skatteansættelser for indkomstårene 1999 til 2008 medførte, at klageren for indkomstårene 1999 til 2001 og 2003 til 2004 i alt skulle betale 5.626,51 kr. i restskat, og at klageren for indkomstårene 2002 og 2005 til 2008 i alt modtog overskydende skat på 53.309,57 kr.

Reguleringen af klagerens skatteansættelser for indkomstårene 1999 til 2008 medførte endvidere, at klageren i alt skulle betale 3.422,34 kr. i renter af for sent betalt skat og 355,40 kr. i procenttillæg.

Klageren har således ikke lidt noget tab ved, at erstatningen blev henført til indkomstårene 1999 til 2007. Allerede derfor var det ikke en myndighedsfejl, at SKAT imødekom anmodningen om tilbagefordeling.

Reguleringen er sket efter anmodning fra klageren, og den skattepligtige indkomst er ansat i overensstemmelse hermed. Ved regulering af skatteansættelser for tidligere år følger det af kildeskattelovens bestemmelser, at eventuelle restskatter skal forrentes fra den 1. oktober i året efter det pågældende indkomstårs udløb og ikke fra tidspunktet for ændringen af skatteansættelsen. Dette gælder, selv om den skattepligtige ikke har haft den tilbageregulerede indtægt til rådighed i de indkomstår, hvori indtægten er reguleret.

Det er derfor ikke et forhold, der i særlig grad taler for eftergivelse af renterne, at klageren ikke havde rådighed over pengene, og at han ikke modtog renter af det udbetalte beløb.

Der ses heller ikke at foreligge sociale forhold eller andre forhold, der i særlig grad taler for eftergivelse.

Landsskatteretten stadfæster derfor skattecentrets afgørelse.