Regel

Udenlandske selskaber og foreninger mv., som har indkomst her fra landet, der i medfør af KSL § 43, stk. 2, litra h, skulle henregnes til A-indkomst, hvis den udbetaltes til en person, skal betale en skat på 30 pct. af den omhandlede bruttoindtægt. Se SEL § 2, stk. 1, litra e, jf. KSL § 65 B.

Bestemmelsen omfatter vederlag i penge samt i forbindelse hermed ydet fri kost og logi til personer, der for selskabets regning stilles til rådighed for at udføre arbejde her i landet.

Skattepligten er endeligt opfyldt ved den skat, der er betalt efter KSL § 65 B. Se SEL § 2, stk. 2.

Se også

Se LV Dobbeltbeskatning afsnit D.A.2.3 om begrebet "arbejdsudleje".