Dato for offentliggørelse
20 Jul 2010 08:00
Gyldig til
20. januar 2011
ISBN-nummer
978-87-7059-912-2
Resumé

SKATs juridiske vejledninger er i øjeblikket ved at blive skrevet om til en mere læsevenlig og netbaseret udgave, der samler alle de juridiske vejledninger i én samlet vejledning, Den juridiske vejledning.
Dette er anden udgave af Den juridiske vejledning. Indtil videre indeholder vejledningen Dødsbobeskatning, Processuelle regler for SKATs opgaver samt Subjektiv skattepligt under Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning.

åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Den juridiske vejledning (2010-2)" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.