Realisationsavancer

Skattepligten efter SEL § 2, stk. 1, litra a, omfatter også fortjeneste eller tab ved

  • afhændelse
  • afståelse
  • eller opgivelse af formuegoder

der er knyttet til den aktivitet, der har begrundet den begrænsede skattepligt efter bestemmelsen.