Indhold

Afsnittet handler om, i hvilket omfang løbende ydelser fra en virksomhed med fast driftssted i Danmark eller fra afståelsen heraf, er begrænset skattepligtige. Se SEL § 2, stk. 1, litra a, 4. punktum.

Afsnittet indeholder:

  • Hovedregel
  • Undtagelse

Hovedregel

Løbende ydelser fra en virksomhed med fast driftssted her i landet eller fra afståelsen heraf medfører begrænset skattepligt, uanset hvorledes den løbende ydelse beregnes, dvs. om den er fast eller variabel, beregnet efter fx overskuddets eller omsætningens størrelse eller efter værdien af naturalier. Se SEL § 2, stk. 1, litra a, 4. punktum.

Undtagelse

Undtaget fra den begrænsede skattepligt i SEL § 2, stk. 1, litra a, 4. punktum er løbende ydelser, der må anses som

  • udbytte
  • afdrag på tilgodehavender
  • renter
  • royalties.

Royalties i denne forbindelse er ikke alene de vederlagsformer, der er omfattet af KSL § 65, stk. 4, men også vederlag for anvendelsen af eller retten til at anvende enhver ophavsret til et litterært, kunstnerisk eller videnskabeligt arbejde, herunder spillefilm.