Selskaber kan efter begæring fra Erhvervsstyrelsen opløses ved skifterettens foranstaltning, når selskaberne ikke opfylder kravene i selskabsloven.

I forbindelse med disse opløsninger vil det ofte forekomme, at der ikke findes midler i selskabet til at dække omkostningerne ved likvidationsbehandlingen, og selskabet vil da normalt blive opløst i medfør af KL § 143.