åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.D.1.1.8.1 Andelsbeskattede andelsselskaber" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit handler om

  • generelt om andelsbeskattede foreninger (C.D.1.1.8.1.1)
  • betingelsen om at foreningens formål skal være at fremme medlemmernes fælles erhvervsmæssige interesser (C.D.1.1.8.1.2)
  • betingelsen om medlemskredsen (C.D.1.1.8.1.3)
  • betingelsen om omsætningen (C.D.1.1.8.1.4)
  • betingelsen om at udlodning til medlemmerne skal ske på grundlag af den stedfundne omsætning med disse - bortset fra en normal forrentning af den indbetalte medlemskapital (C.D.1.1.8.1.5).