Indhold

Dette afsnit beskriver, hvilke selskaber og foreninger, der er omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 1-6 og som dermed er fuldt skattepligtige her i landet.

Se også

Se

 • afsnit C.D.1.2 om den subjektivt begrænsede skattepligt
 • afsnit S.H om fonde, visse foreninger og institutter omfattet af FBL § 1.

Selskaber og foreninger omfattet af SEL § 1

Følgende selskaber og foreninger, der er hjemmehørende her i landet, er fuldt skattepligtig til Danmark.

Se SEL § 1, stk. 1, nr. 1-6:

 1. 1) Aktieselskaber
 2. 2) Andre selskaber, i hvilke ingen af deltagerne hæfter personligt for selskabets forpligtelser mv.
  1. Sparekasser, andelskasser mv.
  2. (Bestemmelserne i 2b er ophævet.)
  3. (Bestemmelserne 2c) er ophævet.)
  4. DSB
  5. Elselskaber
  6. Kommuner, der driver netvirksomhed og øvrig virksomhed
  7. Energinet dk
  8. Vandforsyningsselskaber
 3. 3) Andelsforeninger
  1. Brugsforeninger
 4. 4) Foreninger, hvis formål er at fremme medlemmernes fælles erhvervsmæssige interesser gennem medlemmernes deltagelse i foreningens virksomhed som aftagere mv.
 5. 5) Gensidige forsikringsforeninger
  1. Investeringsforeninger
  2. Realkreditinstitutter
 6. 6) Andre foreninger, korporationer, stiftelser, legater og selvejende institutioner

Bemærk

Bemærk at der til flere af skattesubjekterne er knyttet specifikke betingelser ud over de generelle betingelser, der skal være opfyldt for at være omfattet af bestemmelsen, og der henvises derfor til de afsnit, der mere indgående beskriver disse skattesubjekter.

Foreninger mv., der er skattepligtige i henhold til SEL § 1, stk. 1, nr. 6, er i følge SEL § 1, stk. 1, nr. 6, jf. stk. 4 alene objektivt skattepligtige af indtægt ved erhvervsmæssig indkomst.

Se også

Se afsnit S.C.6 om hvorledes, der afgrænses mellem erhvervsindkomst og anden indkomst for foreninger mv. omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 6.

Loven omfatter ikke Færøerne og Grønland, se SEL § 41.