Hovedregel

Selskaber og foreninger mv., der er begrænset skattepligtige af indtægter, som omhandlet i SEL § 2, stk. 1, litra a), b) og f), skal selvangive disse indtægter. Se SKL § 1.

Skattepligtige i medfør af SEL § 2, stk. 1, litra c), d), e), eller g), er ikke omfattet af selvangivelsespligten. Se SKL § 2, stk. 1, nr. 3.

Undtagelse

Fritagelse for selvangivelsespligt for begrænset skattepligtige efter SEL § 2, stk. 1, litra c), gælder ikke, hvis den skattepligtige har modtaget

  • udbytte omfattet af LL § 16A, stk. 1 og 2, eller
  • afståelsessummer omfattet af LL § 16B, i hvilke der ikke er indeholdt udbytteskat efter KSL § 65, medmindre udbyttet mv. er omfattet af KSL § 65, stk. 6 (skattefrit udbytte). Se SKL § 2, stk. 2.