Dato for udgivelse
10 mar 2010 13:38
Gyldig til
1. januar 2012
Til
Virksomheder
Sagsnummer
10-036378
Resumé

SKAT har fastlagt vejledende satser for måltider i personalekantiner, som arbejdsgiveren yder tilskud til. Formålet er at give arbejdsgiveren og de ansatte en tommelfingerregel med hensyn til, hvilken pris den enkelte medarbejder mindst skal betale for almindelig kantinemad for ikke at blive beskattet af det gode, som tilskuddet er. Samtidig skal tilskuddet ikke indberettes efter de ny regler i indberetningsbekendtgørelsen.


SKAT har fastlagt vejledende satser for måltider i personalekantiner, som arbejdsgiveren giver tilskud til. Se nærmere SKATs styresignal SKM2010.162.SKAT.

Styresignalet drejer sig om kantineordninger, hvor en virksomheds medarbejdere på arbejdspladsen har et tilbud om at købe tilberedt mad og drikke baseret på selvbetjening fra skranke, hvad enten virksomheden selv har ansat køkkenpersonale til at tilberede maden eller udliciteret kantinedriften. Arbejdsgiveren yder tilskud til visse udgifter som for eksempel rengøring og stiller lokaler til rådighed. Der er derimod ikke tale om den situation, hvor der købes for eksempel sandwich eller anden form for færdiglavet frokost til den enkelte medarbejder uden for virksomheden hos tredjemand.

De vejledende satser gælder også for de grupper af ansatte, der er omfattet af Skatterådets anvisning vedrørende normalværdien af kost og logi (blandt andet hotel- og restaurationspersonale), men som deltager i en almindelig kantineordning og betaler for maden.

Baggrund og formål
Ifølge praksis er det skattefrit for den enkelte ansatte, at arbejdsgiveren giver et begrænset tilskud til blandt andet kantineordninger, der kun er til rådighed på arbejdspladsen, og hvor tilskuddet er led i almindelig personalepleje. Det forudsætter dog, at tilskuddet er af uvæsentlig værdi for den ansatte, og at det samtidig er vanskeligt at henføre en bestemt værdi til den enkelte medarbejder.

Formålet med de vejledende satser er at give virksomhederne og de ansatte en tommelfingerregel i form af et niveau for, hvilken pris den enkelte medarbejder mindst skal betale for almindelig kantinemad for at kunne være sikker på, at vedkommende ikke skal betale skat af det gode, som tilskuddet er.

Hvis priserne mindst ligger på dette niveau, slipper arbejdsgiveren samtidig for at indberette tilskuddet efter de nye regler i indberetningsbekendtgørelsen (BEK nr. 1198 af 9. december 2009), som pålægger indberetningspligt for personalegoder.

De vejledende satser
Hvis kantinen serverer almindelig standardmad og -drikke, er tilskuddet efter SKATs opfattelse uden væsentlig værdi, så det ikke skal beskattes, hvis medarbejderen betaler mindst følgende for:

  • Et standardmåltid eksklusive drikkevarer: 15 kr.
  • Et standardmåltid inklusive drikkevarer: 20 kr.

Er der tale om luksusmad, kan de vejledende satser ikke anvendes.

Yderligere information
Se Spørgsmål og svar på SKATS hjemmeside www.skat.dk under Virksomhed samt SKATs styresignal eller ring til SKAT på 72 22 18 18.

Henvisning

Ligningsvejledningen 2010-1 A.B.1.9.1

Ligningsvejledningen 2010-1 A.B.1.9.12