Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning afsnit C.A.5.1 om generelle regler for og værdiansættelse af personalegoder.