Dato for udgivelse
07 jan 2010 11:54
SKM-nummer
SKM2010.19.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
09-208213
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Acontoskat, restskat, tillæg, restskattetillæg, godtgørelse, procenttillæg, selskabsskat
Resumé
Offentliggørelse af godtgørelsesprocenten, restskatteprocenten og procenttillægget for 2010.
Reference(r)

Selskabsskattelovens § 29 B, stk. 10.

Henvisning
Ligningsvejledningen 2009-2, S.E.4.9.4

Under henvisning til § 29 B, stk. 10, jf. stk. 8 og 9, i lovbekendtgørelse nr. 1001 af 26. oktober 2009 om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. meddeles det herved, at

  1. Godtgørelsesprocenten udgør 1,6 % med virkning for indkomståret 2010.

  2. Restskatteprocenten udgør 5,1 % med virkning for indkomståret 2010.

  3. Procenttillægget udgør 0,4 % med virkning for indkomståret 2010.