Dato for udgivelse
06 jan 2010 09:51
SKM-nummer
SKM2010.12.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
09-206770
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Opkrævning, rentesats.
Resumé
I overensstemmelse med opkrævningslovens § 7, stk. 2, fastsættes renten til 0,1 pct. pr. 1. januar 2010.
Reference(r)

Lovbekendtgørelse nr. 289 af 28. april 2003, om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (opkrævningsloven) § 7.

Henvisning
Lønsumsafgiftsvejledningen 2009-2, F.12
Redaktionelle noter

SMK2008.1046.SKAT

Med henvisning til § 7, stk. 2, i lovbekendtgørelse nr. 289 af 28. april 2003 om opkrævning af skatter og afgifter mv. meddeles det herved, at rentesatsen udgør 0,1 pct. pr. påbegyndt måned med virkning fra den 1. januar 2010.