Indhold

Dette afsnit handler om

  • generelle regler om indkomstopgørelsen for den længstlevende ægtefælle (C.E.4.2.2.1)
  • når selvstændig virksomhed indgår i det uskiftede bo (C.E.4.2.2.2)
  • afdødes indkomst i mellemperioden (C.E.4.2.2.3).