Indhold

Dette afsnit handler om

  • den længstlevende ægtefælle succederer i afdødes skattemæssige stilling (C.E.4.2.1)
  • indkomstopgørelse for den længstlevende ægtefælle (C.E.4.2.2)
  • skatteberegning i dødsåret mv. (C.E.4.2.3)
  • henstandsordninger (C.E.4.2.4)
  • udlodning til andre arvinger eller legatarer (C.E.4.2.5).