Indhold

Dette afsnit handler om

  • beskatning i dødsboet, når én af flere virksomheders konjunkturudligningshenlæggelser efter VSL afsnit II indgår i dødsboet (C.E.12.1.2.9.1)
  • hvad det betyder for den længstlevende ægtefælle, når én af flere virksomheders konjunkturudligningshenlæggelser efter VSL afsnit II indgår i dødsboet? (C.E.12.1.2.9.2).