Indhold

Dette afsnit handler om

  • dødsboer der skiftes ved dødsfaldet (C.E.12.1)
  • dødsboer, der udleveres til ægtefællen efter reglerne om uskiftet bo mv. (C.E.12.2)
  • særboet skiftes mens fællesboet udleveres ægtefællen efter reglerne om uskiftet bo (C.E.12.3)
  • skifte af uskiftet bo mens længstlevende ægtefælle stadig er i live (C.E.12.4)
  • insolvente dødsboer (C.E.12.5)
  • begrænset skattepligtige dødsboer (C.E.12.6)
  • særlig kapitalafkastberegning for aktier og anparter i VSL afsnit II A er brugt forud for dødsåret (C.E.12.7)
  • udligningsordning for forfattere og skabende kunstnere i VSL afsnit II B er brugt forud for dødsåret (C.E.12.8)
  • salg til nær medarbejder, tidligere nær medarbejder og tidligere ejer med succession (C.E.12.9).