Indhold

Dette afsnit beskriver de skattemæssige regler, når

 • den længstlevende ægtefælles virksomhed udloddes til andre arvinger
 • konjunkturudligningsordningen i VSL afsnit II har været brugt forud for dødsåret
 • dødsboet skiftes i forbindelse med dødsfaldet.

Afsnittet indeholder:

 • Dødsboer omfattet af reglen
 • Hovedregel
 • Undtagelse.

Dødsboer omfattet af reglen

Reglen omfatter dødsboer, der skiftes i forbindelse med dødsfaldet og er omfattet af DBSL afsnit II

 • kapitel 4 (dødsboer, der er skattefritaget)
 • kapitel 5 (dødsboer, der ikke er skattefritaget).

Hovedregel

Når den længstlevende ægtefælles virksomhed udloddes til andre arvinger eller legatarer, skal

 • henlæggelse til konjunkturudligning inklusiv tilhørende konjunkturudligningsskat ved udgangen af indkomståret før dødsfaldet og
 • med fradrag af et grundbeløb

indgå i den skattepligtige indkomst for dødsboets

 • mellemperiode, når dødsboet er skattefritaget, jf. DBSL § 11.
 • bobeskatningsperiode, når dødsboet ikke er skattefritaget, jf. DBSL § 25.

Grundbeløb skal først trækkes fra i tidligste henlæggelse.

Se DBSL § 48, stk. 3.

Bemærk

Grundbeløbet udgør 152.200 kr. (2010-niveau) og reguleres efter PSL § 20. Se DBSL § 11, stk. 5 og § 25, stk. 5.

Se også

Se afsnit

 • C.E.14 om definition af legatar
 • C.E.15 om, hvor meget grundbeløbet efter DBSL §§ 11 og 25 er reguleret til for dødsåret
 • C.E.12.1.2.9.1 om beskatning i dødsboet, når en af flere virksomheders konjunkturudligningshenlæggelser efter VSL afsnit II indgår i dødsboet
 • C.E.12.1.2.9.2 om hvad det betyder for den længstlevende ægtefælle, når en af flere virksomheders konjunkturudligningshenlæggelser efter VSL afsnit II indgår i dødsboet.

Undtagelse

I det omfang henlæggelse til konjunkturudligning bliver overtaget på afdødes eller den længstlevende ægtefælles skattemæssige vilkår (succession) af en arving efter DBSL § 39, stk. 3, gælder hovedreglen ikke.

Se DBSL

 • § 11, stk. 4 vedrørende et dødsbo, der er skattefritaget
 • § 25, stk. 4 vedrørende et dødsbo, der ikke er skattefritaget.

Se også

Se afsnit

 • C.E.12.1.2.4 om udlodningsmodtagers muligheder for at overtage henlæggelse til konjunkturudligning på afdødes eller den længstlevende ægtefælles skattemæssige vilkår (succession)
 • C.E.12.1.2.9, når en af flere virksomheder indgår i dødsboet.