Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for den særlige boopgørelse, når dødsboet er omfattet af reglerne for begrænset skattepligt.

Afsnittet indeholder:

 • Dødsboer omfattet af reglen
 • Regel
 • Dødsboets skæringsdag
 • Ingen frist for oplysning om acontoudlodning
 • Hvornår skal dødsboet sende oplysningsskema for mellemperioden og bobeskatningsperioden?

Dødsboer omfattet af reglen

Reglen gælder for dødsboer, der er omfattet af DBSL kapitel 9.

Regel

Når dødsboet behandles efter DBSL kapitel 9, skal dødsboet sende en særlig boopgørelse til Skattestyrelsen. Boopgørelsen skal sendes senest 3 måneder efter, at det sidste danske aktiv er udloddet. Se DBSL § 57, stk. 1.

Boopgørelsen skal omfatte:

 • Oplysning om afdødes identitet og dødsdag
 • Værdien af dødsboets skattepligtige aktiver og nettoformue med angivelse af værdien ved udlodningen
 • Dato for hvornår der er sket udlodning og til hvem
 • Oplysning om eventuelt krav om skatteansættelse for mellemperioden.

Se DBSL § 57, stk. 2.

Dødsboets aktiver og nettoformue efter DBSL § 57, stk. 1, er danske aktiver (ikke udenlandske aktiver) omfattet af

Bemærk

Når dødsboet behandles efter DBSL kapitel 9, er der ikke en dansk skifteret, der har medvirket til skiftet. Der skal derfor heller ikke sendes en boopgørelse til skifteretten.

Dødsboets skæringsdag

Dødsboer, der er begrænset skattepligtige, kan ikke frit vælge skæringsdag. Skæringsdagen i boopgørelsen er derimod altid datoen for udlodning af dødsboets sidste danske aktiv. Se DBSL § 57, stk. 4.

Ingen frist for oplysning om acontoudlodning

Når der sker acontoudlodning af dødsboet aktiver, skal dødsboet først give oplysning om udlodningen i den særlige boopgørelse. Fristen i DBSL § 5, stk. 2, gælder derfor ikke. Se DBSL § 57, stk. 2 og stk. 4.

Hvornår skal dødsboet sende oplysningsskema for mellemperioden og bobeskatningsperioden

Når dødsboet behandles efter DBSL kapitel 9, skal dødsboet sende

 • oplysningsskema for mellemperioden (DBSL § 57, stk. 2, nr. 4, 2. pkt.)
 • oplysningsskema for bobeskatningsperioden (DBSL § 57, stk. 3)

samtidig med boopgørelsen.

Se også

Se også afsnit

 • C.E.3.7.5 om dødsboets frist for at fremsætte krav om skatteansættelse for mellemperioden
 • C.E.3.7.3 om hvornår er dødsboet skattefritaget
 • C.E.3.7.4 om skatteansættelsen for bobeskatningsperioden.