Indhold

Dette afsnit handler om

  • dødsboet efter førstafdøde udleveres til ægtefællen efter skattereglerne om uskiftet bo (C.E.12.1.2.5.1)
  • hvert af ægtefællernes dødsbo skiftes i forbindelse med dødsfaldene (C.E.12.1.2.5.2).