Indhold

Dette afsnit handler om

  • generelle regler om succession i konjunkturudligningsordningen efter VSL afsnit II (C.E.12.1.2.4.1)
  • hvem der kan succedere i fuldt omfang (C.E.12.1.2.4.2).