Indhold

Dette afsnit handler om

  • indkomstopgørelse for bobeskatningsperioden når afdøde har henlagt til konjunkturudligning (C.E.12.1.2.3.1)
  • skatteberegning for bobeskatningsperioden når afdøde har henlagt til konjunkturudligning (C.E.12.1.2.3.2).