Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for et begrænset skattepligtigt dødsbo, når afdøde har opsparet overskud efter VSL afsnit I eller henlæggelse til konjunkturudligning efter VSL afsnit II ved udgangen af året før dødsåret.

Dødsboer omfattet af reglen

Reglen gælder for dødsboer, hvor en dansk skifteret ikke er involveret i skiftebehandlingen, der fuldt ud sker i udlandet.

Se afsnit C.E.3.7.1 om, hvilke dødsboer der er omfattet af reglerne om begrænset skattepligt.

Regel

Dødsboet beskattes efter de almindelige regler for fuldt skattepligtige dødsboer i DBSL §§ 3-51. Se DBSL § 53, stk. 2.

Når afdøde har opsparet overskud efter VSL afsnit I eller henlæggelse til konjunkturudligning efter VSL afsnit II ved udgangen af indkomståret før dødsåret, gælder de almindelige regler for fuldt skattepligtige dødsboer.

Se afsnit