Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for et insolvent dødsbo, når afdøde har opsparet overskud efter VSL afsnit I eller henlæggelse til konjunkturudligning efter VSL afsnit II ved udgangen af året før dødsåret.

Afsnittet indeholder:

  • Dødsboer omfattet af reglen
  • Hovedregel
  • Undtagelse.

Dødsboer omfattet af reglen

Reglen omfatter dødsboer, hvor skifteretten har besluttet, at dødsboet skal behandles som insolvent bobestyrerbo efter DSL § 69.

Hovedregel

Når afdøde har

  • opsparing efter virksomhedsordningen i VSL afsnit I eller
  • henlæggelser efter konjunkturudligningsordningen i VSL afsnit II

ved udgangen af året før dødsfaldet, er der ikke obligatorisk skatteansættelse for mellemperioden efter DBSL § 13, stk. 5, nr. 1 og 2. Se DBSL § 52, stk. 2.

Se også

Se afsnit C.E.3.6 om de almindelige regler for den skattemæssige behandling af insolvente dødsboer.

Undtagelse

Når skifteretten har truffet beslutning om, at dødsboet skal behandles som insolvent bobestyrerbo, og det senere viser sig, at dødsboet er solvent, skal dødsboet behandles efter de almindelige regler for skiftede dødsboer i DBSL afsnit II. Se DBSL § 52, stk. 4, 1. pkt.

Det betyder, at afdødes

  • opsparing efter virksomhedsordningen i VSL afsnit I eller
  • henlæggelser efter konjunkturudligningsordningen i VSL afsnit II

ved udgangen af året før dødsfaldet, skal indgå i dødsboets skattepligtige indkomst for

  • mellemperioden (dødsboer der er skattefritaget) eller
  • bobeskatningsperioden (dødsboer der ikke er skattefritaget)

på nøjagtig samme måde som et dødsbo, der er solvent fra begyndelsen.