Indhold

Dette afsnit handler om

  • virksomhedsordningen i VSL afsnit I er brugt forud for dødsåret (C.E.12.1.1)
  • konjunkturudligningsordningen i VSL afsnit II er brugt forud for dødsåret (C.E.12.1.2)
  • beskatning af den længstlevende ægtefælle, der overtager opsparet overskud eller konjunkturudligningshenlæggelse med succession (C.E.12.1.3)
  • beskatning af udlodningsmodtager, der overtager opsparet overskud eller konjunkturudligningshenlæggelse med succession (C.E.12.1.4).