Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan AM-bidrag indgår i mellemperioden.

Dødsboer omfattet af reglen

Reglen omfatter skiftede dødsboer, hvor skiftet sker i forbindelse med dødsfaldet, og hvor dødsboet er omfattet af reglerne for skattefritagne dødsboer.

Se afsnit C.E.3.1.5 om, hvornår et dødsbo er skattefritaget.

Bemærk

Når

  • dødsboet er udleveret til boudlæg efter DSL § 18 og
  • afdøde var gift og levede sammen med den længstlevende ægtefælle

er dødsboet også omfattet. Se DBSL § 78, stk. 2.

Se også

Se

  • KSL § 4 og afsnit C.A.8.1 om den ægteskabelige samlivsstatus i skattemæssig forstand
  • afsnit C.E.5.1 om de skattemæssige forhold ved skifteformen boudlæg.

Regel

Afdødes skattepligtige indkomst for mellemperioden opgøres efter skattelovgivningens regler for personer. Se DBSL § 8, 1. pkt.

Det gælder også bortseelsesretten eller fradragsretten for AM-bidrag, selv om det er endeligt for det indkomstår, hvori dødsfaldet er sket.

Se KSL § 23, stk. 1, om fradragsret for AM-bidrag.

Bemærk

Når dødsboet skiftes og er omfattet af DBSL afsnit II, vil Skattestyrelsen ikke opgøre, om afdøde har betalt for lidt eller for meget i AM-bidrag i dødsåret, fordi

  • indeholdt bidrag (for en lønmodtager) og
  • foreløbigt bidrag, som forfaldt før dødsfaldet (sammen med B-skatterater)

er endeligt for det indkomstår, hvori dødsfaldet er sket. Se DBSL § 12 A, stk. 2.

Se også

Se afsnit C.E.3.2.5.2 om indkomst i mellemperioden ved forskudt indkomstår.