Indhold

Dette afsnit handler om

  • hvilket regelsæt i dødsboskatteloven gælder, når dødsboet er fritaget for beskatning (C.E.3.2.1)
  • hvornår dødsboet skal aflevere oplysningsskema for mellemperioden til Skattestyrelsen (C.E.3.2.2)
  • indkomstopgørelse for mellemperioden (C.E.3.2.3)
  • skatteberegning for mellemperioden (C.E.3.2.4)
  • når afdøde har forskudt indkomstår (C.E.3.2.5)
  • når afdøde har både særeje og delingsformue, der skiftes hver for sig (C.E.3.2.6)
  • ophævelse af beskatningen i mellemperioden (C.E.3.2.7).