Indhold

Dette afsnit handler om

  • regler, der gælder for alle skattefritagne dødsboer (C.E.3.2.3.2.1)
  • skattefritagne dødsboer med selvstændig virksomhed (C.E.3.2.3.2.2).