Indhold

Dette afsnit handler om

  • hvilke regler gælder for den længstlevende ægtefælle og en samlever, når dødsboet er omfattet af DBSL afsnit II (C.E.3.5.1)
  • indkomstopgørelsen (C.E.3.5.2)
  • henstandsordninger (C.E.3.5.3).