Indhold

Dette afsnit handler om

  • dødsboers begrænsede skattepligt af udbytte og royalty afsnit (C.E.2.2.2.2.1)
  • dødsboers begrænsede skattepligt af indkomst efter kulbrinteskatteloven (C.E.2.2.2.2.2).