Indhold

Dette afsnit handler om

  • hvornår dødsboskatteloven bruges (C.E.2.1)
  • dødsboers subjektive skattepligt (C.E.2.2)
  • dødsboskattelovens betydning for beskatning af personer (C.E.2.3).